Arama Yapın

Aramak istediğiniz kelimeyi boşluğa yazıp arama butonuna basın.

Geliştiricilerin hızını korumak için DevSecOps uygulamaları

E-Data Teknoloji

  • Anasayfa
  • Geliştiricilerin hızını korumak için DevSecOps uygulamaları

Geliştiricilerin hızını korumak için DevSecOps uygulamaları

30 / Ocak / 24

DevSecOps, yazılım geliştirme süreçlerine bir güvenlik kültürü getirerek güvenlik risklerini erken ve sürekli bir şekilde ele almayı amaçlayan kritik bir uygulama ve risk yönetimi yaklaşımıdır. SANS’ın 2023 DevSecOps anketine göre, DevSecOps, yazılım geliştirmeye odaklanan tüm kuruluşlarda iş açısından hayati bir öneme sahip.

Synopsys’un “2023 Global State of DevSecOps” raporu, bu yaklaşımın önemini bir kez daha vurgulamaktadır. Rapora göre, BT profesyonellerinin %90’ından fazlası, DevSecOps faaliyetlerini yazılım geliştirme süreçlerine dahil etmekte ve bu alana önem vermektedir.

Ancak, DevSecOps’un yaygın bir şekilde benimsenmesine rağmen, yazılım geliştirme yaşam döngüsüne manuel uygulama güvenlik testleri eklenmesi, güvenlik ve geliştirme ekipleri arasında sıkça anlaşmazlıklara neden olmaktadır. Bu konuda sıkça karşılaşılan şikayetler arasında uygulama güvenlik testi (AST) araçlarının karmaşıklığı, yüksek öğrenme eğrileri, yavaş performans ve sürtünmeye neden olan sonuçlar yer almaktadır.

Geliştiricilerin hızlı bir şekilde kod oluşturmasını engelleyen bu zorluklar, DevSecOps’un amacına ters düşmektedir. Bu nedenle, doğru araçlar ve stratejiler kullanılarak güvenlik testlerinin entegrasyonu sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilmelidir. Bu, yazılım geliştirme süreçlerini hızlandırmak ve güvenlik açıklarını erken aşamalarda tespit etmek için önemlidir.

Otomatik testler geliştirici verimliliğini artırır

Otomasyon, yazılım teslimatının hızını, verimliliğini ve güvenilirliğini artırmak için sürekli entegrasyon ve sürekli dağıtımı mümkün kıldığından DevOps sürecinin önemli bir parçasıdır. Benzer şekilde, DevSecOps başarısının anahtarı, güvenliği geliştirme yaşam döngüsüne dahil eden otomasyonun uygulanmasıdır. CI/CD hatlarında, değişiklikleri hızlı bir şekilde doğrulamak ve hatalı kodun üretime ulaşmasını önlemek için otomatik testler çok önemlidir. Otomatik testler ayrıca güvenlik kontrollerinin her derleme ve dağıtımda tutarlı bir şekilde uygulanmasını sağlar.

Daha da önemlisi, doğru şekilde kurgulandığında otomatik testler daha güvenli bir yazılım ile daha verimli bir geliştirme süreci sağlayarak geliştirici deneyimini iyileştirir. Aslında, “2023 Global State of DevSecOps” raporunda ankete katılan BT uzmanlarının %70’inden fazlası, güvenlik açıkları veya kodlama kusurları için kodun otomatik olarak taranmasını yararlı bir güvenlik önlemi olarak belirtmiş ve %34’ü otomatik AST’yi “çok yararlı” olarak nitelendirmiştir.

 

Doğru araç karışımı geliştirici iş yüklerini kolaylaştırır

Güvenlik testleri, yazılım geliştirme süreçlerinde olası güvenlik risklerini erken tespit etmek ve etkili bir şekilde ele almak için hayati bir öneme sahiptir. Doğru bir güvenlik testi yaklaşımı, çeşitli araçları kullanarak çok katmanlı bir stratejiyi içermelidir. İdeal olarak, bu strateji; statik analiz, dinamik test, yazılım bileşimi analizi gibi yöntemleri içerir.

 

Geliştiriciler, güvenlik kusurlarını erken tespit etmek ve önceliklendirmek adına doğrudan entegre geliştirme ortamında (IDE) çalışabilen bir çözüme ihtiyaç duyarlar. Bu çözüm, statik uygulama güvenliği ve yazılım bileşimi analizi gibi çeşitli unsurları kapsamalıdır. Özellikle web tabanlı uygulamalardaki güvenlik açıklarını gerçek zamanlı olarak analiz edebilen dinamik bir çözüme de ihtiyaç vardır.

 

Ancak, şirket içi uygulamaları yönetmek için kısıtlı kaynaklara veya bütçeye sahip kuruluşlar için bu önemli bir zorluktur. Bu durumda, şirket içi AST’ye ek olarak karmaşıklık olmadan özel kod ve üçüncü taraf yazılımları güvence altına almak için bulut tabanlı bir güvenlik testi çözümü uygulamak etkili bir stratejidir. Bu yaklaşım, donanım veya yazılım güncellemeleri gerektirmemesi ve ölçeklendirilebilir olması nedeniyle güvenlik testi maliyetlerini azaltabilir. Ayrıca, ekip büyüklüğü veya tarama sıklığı konusunda sınırlamalar olmaksızın binlerce uygulamanın güvenliğini destekleyebilir.

DevSecOps geliştirme sorunlarını azaltır

Aralarındaki ilişki bazen sorunlu görünse de, geliştirme ve güvenlik ekipleri aynı hedef doğrultusunda çalışmaktadır: işin büyümesini sağlamak. Bir DevSecOps duruşu benimseyerek ve ekipleri doğru otomatikleştirilmiş AST araçlarıyla donatarak, kuruluşlar kod kalitesi ve güvenlik kriterlerinin karşılanmasını sağlarken geliştirme sorunlarını azaltabilir ve hızı koruyabilir.