Arama Yapın

Aramak istediğiniz kelimeyi boşluğa yazıp arama butonuna basın.

Kariyer

E-Data Teknoloji

Genel Başvurular

Başvurularınız için lütfen formu doldurup güncel cv’nizi eklemeniz gerekmektedir.

Açık Pozisyonlar

Bizimle çalışma heyecana ortak olup başarımızı daha da ileriye taşıyacak ekip arkadaşları arıyoruz.

E-Data Teknoloji olarak İstanbul ofisimizde görevlendirilmek üzere, İş Ortağı Yöneticisi çalışma arkadaşları arıyoruz.

Nitelikler:

● Üniversitelerin ilgili lisans bölümlerinden mezun,

● Bilişim sektöründe kurumsal satış ve iş ortakları yönetimi konusunda en az 3 yıl deneyimli,

● İş ortaklarıyla beraber iş geliştirme tecrübesi olan ve özellikle siber güvenlik teknolojileri veya network-alt yapı projeleri üzerine çalışan partner ekosistemini tanıyan,

● Güçlü insan ilişkileri olan, aktif ve dinamik bir kişilik yapısına sahip,

● Bağımsız olarak çalışma yeteneğine sahip ve hedef odaklı çalışabilen,

● Organizasyon ve problem çözme yeteneği gelişmiş ve şirket içindeki farklı departmanlarla uyum içinde çalışabilen,

● Tercihen İngilizce bilen,

● MS Office uygulamalarına sahip,

● Aktif olarak araç kullanabilen.

İş Ortağı Yöneticisi görev tanımı;

● Sorumlu olduğu iş ortakları ile mevcut ilişkileri geliştirmek ve yeni iş fırsatları yaratmak,

● Şirket stratejileri doğrultusunda uzun dönemli ve istikrarlı yeni iş ortaklıkları geliştirmek,

● Şirket içi ve dışındaki tüm satış aktivitelerini organize etmek ve koordinasyonunu sağlamak,

● Düzenli iş ortakları ziyaretleri ile mevcut ürün portföyümüzden ilgili ürünleri konumlandırmak ve bunun için gerekli stratejiyi oluşturmak,

● Yeni iş fırsatlarını sisteme girerek doğru bir pipeline yönetimi yapmak.

E-Data Teknoloji olarak Ankara ve İstanbul ofislerimizde görevlendirilmek üzere, teknik ekibimize çalışma arkadaşları arıyoruz.

Nitelikler:

● Bilgi Güvenliği ürünlerinde en az 3 yıl deneyimli,

● İşletim sistemleri (Windows / Linux), ağ/sistem güvenlik, güvenlik duvarı ve benzeri ürünlerin yönetimi konusunda bilgi sahibi,

● Siber güvenlik alanında araştırma yapmayı seven,

● İyi derecede İngilizce bilen,

● Seyahat engeli olmayan,

● Analitik ve hızlı çözümler üretebilen, iş takibi güçlü,

● İletişimi kuvvetli ekip arkadaşları arıyoruz.

Kıdemli Satış Mühendisi görev tanımı;

Sorumlu olduğu ürün grubu için POC/ Demo ve kurulum çalışmalarını yapmak, dokümantasyon ve sunumları hazırlamak sorumluluklarını içermektedir.

E-Data Teknoloji olarak İstanbul ofisimizde görevlendirilmek üzere, teknik ekibimize çalışma arkadaşları arıyoruz.

Nitelikler:

● Siber güvenlik alana ilgi duyan ve bu alanda araştırma yapmayı seven,

● İşletim sistemleri (Windows / Linux) ve ağ/sistem güvenlik konularında temel seviyede bilgi sahibi,

● Tercihen Bilgisayar güvenliği, ağ güvenliği, uç nokta güvenliği konusunda bilgi sahibi,

● Bilgi Güvenliği alanında kariyer yapmak isteyen,

● Mesleki İngilizceye hakim,

● Seyahat engeli olmayan,

● Güçlü iletişim becerilerine sahip,

● Proje süreçlerinde şirket içi ve dışı paydaşlarla derinlemesine iletişim kurabilecek,

● Analitik ve hızlı çözümler üretebilen, iş takibi güçlü,

● İletişimi kuvvetli ekip arkadaşı arıyoruz.

Satış Mühendisi görev tanımı;

Sorumlu olduğu ürün grubu için POC/ Demo ve kurulum çalışmalarını yapmak, görevinin gerektirdiği kişi ve kurumlarla görüşerek yeni teknolojilerin anlatımını yapmak, dokümantasyon ve sunumları hazırlamak sorumluluklarını içermektedir.

Çalışma heyecanımıza ortak olarak başarımızı daha ileriye taşımada bizimle birlikte Ankara ve İstanbul ofisimizde görevlendirilmek üzere, Ürün Yöneticisi arıyoruz.

Nitelikler:

● Üniversite mezunu,

● Bilişim sektöründe benzer rolde 2 yıl tecrübesi olan,

● Siber güvenlik ürünleri konusunda deneyimli,

● İyi seviyede İngilizce bilen,

● MS Office programlarına hakim,

● İletişim becerileri kuvvetli, dışa dönük ve iş takibi güçlü,

● Ehliyeti olan ve aktif araç kullanabilen,

● Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmayan arkadaşların başvurularını bekliyoruz.

Ürün Yöneticisi Görev Tanımı;

● Sorumlu olduğu markalardaki ürünlerin pazarlama faaliyetlerini, satın alma, sipariş ve stok yönetimini yapmak,

● Üreticiler ve E-Data Teknoloji arasındaki iletişim ve ilişkiyi yönetmek,

● Üreticiler tarafından E-Data Teknoloji’ye verilen satış, pazarlama, raporlama vb hedeflerin gerçekleştirilmesi için gerekli iş planlarını yapmak, satış tahminlerinde bulunmak ve bunları gerçekleştirmek için gerekli çalışmaları yapmak,

● Üreticinin distribütör ve iş ortakları programlarını öğrenmek ve bunları uygulamak,

● E-Data Teknoloji adına üreticilerin düzenlediği eğitimlere katılmak, gerekli satış sertifikalarını almak ve teknik satış sertifikalarının alınmasını sağlamak,

● Marka ve iş ortakları arasındaki iletişimi sağlamak,

● Çözüm ortaklarının taleplerine göre ürün belirlemek, fiyat teklifleri hazırlamak ve bunlarla ilgili bilgilerin ERP’de güncel bir şekilde takip edilmesini sağlamak,

● Şartname okumak, cevaplama ve doğru bir şekilde ürün konumlandırmak,

● Satış ekibini destekleyici kampanya faaliyetlerini planlamak ve yürütmek.

E-Data Teknoloji olarak Ankara ofisimizde görevlendirilmek üzere, “Yatırımcı İlişkileri Uzmanı” arıyoruz.

Nitelikler:

● Üniversitelerin İşletme, Ekonomi ve Mühendislik Bölümlerinden Mezun,

● Halka açık şirketlerin Yatırımcı İlişkileri Bölümünde en az 3 yıl çalışma tecrübesine sahip,

● Sermaye Piyasası Mevzuatına ve ilgili diğer mevzuata hâkim,

● Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına göre hazırlanmış finansal tabloları ve sektör raporlarını analiz edebilecek finans bilgisine ve analitik becerilere sahip,

● “Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı” ve “Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı” ve EGKS’ye sahip,

● Araştırma raporlarını hazırlama, analiz etme ve yorumlama yeteneğine sahip,

● Kurumsal iletişim ve ilişki yönetimi becerileri yüksek,

● MS Office programlarını iyi derecede kullanabilen çalışma arkadaşı arıyoruz.

Yatırımcı İlişkileri Uzmanı Görev Tanımı;

● SPK mevzuatı ve kurumsal yönetim ilkelerine uyum konusunda şirket genelinde yapılması gereken çalışmaları belirlemek, pay sahipleri ile ilgili konularda şirket içi koordinasyonu sağlamak ve gerekli takipleri yapmak,

● Yatırımcılardan gelen sözlü ve yazılı bilgi taleplerini karşılamak,

● Kurumsal yönetim ve kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü husus da dahil olmak üzere sermaye piyasası mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesini gözetmek ve izlemek,

● Şirket Bilgilendirme Politikası çerçevesinde, şirketin yurt içi ve yurt dışı tanıtımının yapılmasına yönelik olarak mevcut/potansiyel yatırımcılar, analistler ve kredi derecelendirme kuruluşları ile iletişimi sağlamak, bilgi ve belge taleplerini karşılamak, her türlü iletişim materyallerini profesyonel bir biçimde (yatırımcı sunumu vb.) hazırlamak,

● SPK, Borsa İstanbul ve diğer düzenleyici kurumlar tarafından istenen bilgi ve belge taleplerini karşılamak, kayıtlarını tutmak, Şirketin söz konusu kurumlarla olan ilişkilerinin düzenli olarak yürütülmesi ve ilgili mevzuata uyumunu gerçekleştirmek,

● Finansal sonuçlar ile ilgili açıklamaları, Yatırımcı sunumlarını, KAP açıklamalarını hazırlamak ve yasal süreler içerisinde sisteme girilmesini gerçekleştirmek,

● Faaliyet Raporu, Kurumsal Yönetim Raporu ve Sürdürülebilirlik Raporunu hazırlamak ve verilerin toplanması, takibi ve analizlerini yapmak,

● Şirket web sitesinin Yatırımcı İlişkileri ve Sürdürülebilirlik bölümlerinin amacına uygun olarak düzenli şekilde ilgili birimler ile iş birliği içinde güncel tutulmasını sağlamak,

● Şirketin hisse performansını ve finansal performansını takip ederek üst yönetime raporlamak,

● Mevcut/potansiyel yatırımcıların ve analistlerin şirketin faaliyetleri, finansal durumu ve stratejilerine yönelik olarak düzenli bilgilendirilmesi amacıyla analist ve yatırımcı toplantılarını düzenlemek ve bu toplantılara aktif katılım sağlamak,

● Genel kurul toplantısı ile ilgili olarak pay sahiplerinin bilgi ve incelemesine sunulması gereken dokümanları hazırlamak ve genel kurul toplantısının ilgili mevzuata, esas sözleşmeye ve diğer ortaklık içi düzenlemelere uygun olarak yapılmasını sağlayacak tedbirleri almak.

E-Data Teknoloji olarak İstanbul ofisimizde görevlendirilmek üzere, “Network / Server Ürün Yöneticisi” arıyoruz.

Nitelikler:

● Üniversite mezunu,

● Bilişim sektöründe benzer rolde en az 2 yıl tecrübesi olan,

● Network ürünleri konusunda deneyimli,

● İyi seviyede İngilizce bilen,

● MS Office programlarına hakim,

● İletişim becerileri kuvvetli, dışa dönük ve iş takibi güçlü,

● Ehliyeti olan ve aktif araç kullanabilen,

● Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmayan arkadaşların başvurularını bekliyoruz.

Ürün Yöneticisi görev tanımı;

● Sorumlu olduğu markalardaki ürünlerin pazarlama faaliyetlerini, satın alma, sipariş ve stok yönetimini yapmak,

● Üreticiler ve E-Data Teknoloji arasındaki iletişim ve ilişkiyi yönetmek,

● Üreticiler tarafından E-Data Teknoloji’ye verilen satış, pazarlama, raporlama vb hedeflerin gerçekleştirilmesi için gerekli iş planlarını yapmak, satış tahminlerinde bulunmak ve bunları gerçekleştirmek için gerekli çalışmaları yapmak,

● Üreticinin distribütör ve iş ortakları programlarını öğrenmek ve bunları uygulamak,

● E-Data Teknoloji adına üreticilerin düzenlediği eğitimlere katılmak, gerekli satış sertifikalarını almak ve teknik satış sertifikalarının alınmasını sağlamak,

● Marka ve iş ortakları arasındaki iletişimi sağlamak,

● Çözüm ortaklarının taleplerine göre ürün belirlemek, fiyat teklifleri hazırlamak ve bunlarla ilgili bilgilerin ERP’de güncel bir şekilde takip edilmesini sağlamak,

● Şartname okumak, cevaplama ve doğru bir şekilde ürün konumlandırmak,

● Satış ekibini destekleyici kampanya faaliyetlerini planlamak ve yürütmek.