Arama Yapın

Aramak istediğiniz kelimeyi boşluğa yazıp arama butonuna basın.

Kurumsal Yönetim

E-Data Teknoloji

 

● Komiteler
    Denetim Komitesi Çalışma Esasları
    Kurumsal Yönetim Komitesi Çalışma Esasları
    Riskin Erken Saptanması Komitesi Çalışma Esasları
Etik Kurallar
● Politikalar
    Bilgilendirme Politikamız
    Kar Dağıtım Politikamız
    Ücret Politikamız
    Bağış ve Yardım Politikamız
● Genel Kurul
    2021 Yılı Genel Kurul Dökümanları
    Hazirun Cetveli Genel Kurul Tutanağı
    Bilgilendirme Notu 1
    Bilgilendirme Notu 2
    Çağrı Metni(2021)
    Gündem(2021)
    Vekaletname(2021)
    2022 Yılı Genel Kurul Dökümanları
    Vekaletname(2022)
    Çağrı Metni(2022)
    Hazirun Cetveli Genel Kurul Tutanağı
    2023 Yılı Genel Kurul Dökümanları
     Bilgilendirme Notu & Vekaletname(2023)
     Çağrı Metni(2023)
     Esas Sözleşme 6. Madde Tadis Tasarısı(2023)
     Kar Dağıtım Tablosu(2023)
     Hazirun Cetveli Genel Kurul Tutanağı
  
Kurumsal Yönetim Uyum Raporu
Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge
● Hukukçu Raporu