Arama Yapın

Aramak istediğiniz kelimeyi boşluğa yazıp arama butonuna basın.

Sıkça Sorulan Sorular

E-Data Teknoloji

 Şirket’in Kar Payı Dağıtım Politikası nedir?

-Şirketimizin Kar Payı Dağıtım Politikası internet sitemizin “Kurumsal” başlığı altında “Politikalar” bölümünde yer almakta olup  her yıl olağan Genel Kurul toplantısında Sermaye Piyasası Kurulu’nun düzenlemeleri çerçevesinde kar payı dağıtılıp/dağıtılmayacağı görüşülerek karara bağlanmaktadır.

 

● Şirket’in mali tabloları hangi dönemlerde açıklanmaktadır?
-Şirketimizin mali tablolarını Sermaye Piyasası Kurulu’nun düzenlemeleri çerçevesinde 3,6,9 ve 12 aylık dönemlerde olmak üzere yılda 4 kez açıklamaktadır. Mali tabloların açıklanma tarihlerine ilişkin bilgilere ulaşmak için tıklayınız.

 

●Şirket’in payları Borsa İstanbul’da hangi pazarda işlem görmektedir?
-Şirketimizin payları 05.07.2021 tarihinde Borsa Ana Pazarda işlem görmeye başlamıştır. Şirketimizin işlem gördüğü pazar, dahil olduğu endeksler ve sektör hakkında bilgilere Şirketimizin KAP adresinden ulaşabilirsiniz.

 

●Şirket’in faaliyetleri ile ilgili bilgilere nasıl ulaşabilirim?
-Şirketimizin her üç ayda bir KAP sayfasında ve internet sitesinde yayınlanan faaliyet raporlarında Şirketimiz faaliyetleri ile ilgili bilgilere ulaşabilirsiniz.

 

●Şirket’in finansal tabloları hangi standartlara uygun olarak hazırlanmaktadır?
-Şirketimizin finansal tabloları SPK’nın Seri II, 14.1 nolu tebliğ hükümlerine uygun olarak hazırlanmış olup, Tebliğ’in 5.maddesine göre Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları / Türkiye Finansal Raporlama Standartları ile bunlara ilişkin ek ve yorumları (“TMS/TFRS”) esas alınmıştır.

 

●Şirket’in Genel Kurul toplantılarına Elektronik ortamda nasıl katılabilirim?
-Genel Kurul toplantısına Elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin öncelikle Merkezi Kayıt Kuruluşu internet sitesinde yer alan E-MKK Bilgi Portalına kaydolarak iletişim bilgilerini kaydetmesi ve güvenli elektronik imzaya veya mobil imzaya sahip olması gerekmektedir. Bu işlemleri sağlayan pay sahipleri toplantı gününden bir gün önce saat 21.00’e kadar E-GKS girerek toplantıya elektronik olarak katılmaya ilişkin seçeneği işaretlemesi yeterlidir.

 

●Şirket’in Çıkarılmış Sermayesi ve Kayıtlı Sermaye Tavanı ne kadardır?
-Şirketimizin Çıkarılmış Sermayesi 45.000.000.000 TL, Kayıtlı Sermaye Tavanı ise 100.000.000 TL’dir.

 

●Şirket’in halka açıklık oranı nedir?
-Şirketimizin halka açıklık oranı 01.02.2023 tarihi itibariyle %29,27 olup, güncel bilgilere Şirketimizin KAP sayfasından ulaşabilirsiniz