Arama Yapın

Aramak istediğiniz kelimeyi boşluğa yazıp arama butonuna basın.

Tomboprint

E-Data Teknoloji

Çözümler

tomboprint

Bilgi Alın

  2020 yılında kurulan TomboPrint, güvenli, ölçeklenebilir ve yeni nesil baskı/tarama cihazları yönetim platformudur. Büyük kurumsal ortamlarda veya küçük ölçekli işletmelerde temel çıktı ve tarama işlemlerinin mümkün olan en yüksek verimde gerçekleştirilmesine imkân sağlar

  TomboPrint kamu kurumları, hastaneler, eğitim kurumları ve şirketler gibi gerek tek merkezli gerekse birden fazla lokasyonda faaliyet gösteren yapılarda çıktı ve tarama sistemlerinin etkin şekilde kullanımını temin ederken maliyetlerin önemli ölçüde düşürülmesini sağlar. Aynı zamanda kurumsal gizli verilerin baskı ve tarama aşamasında korunmasını güvence altına alır.

  TomboPrint, günümüz modern teknolojilerini kullanarak;

   

  Ayarlanabilir yetki sistemi ve güvenli iletişim altyapısı sayesinde güvenli çıktı alabilme
  Kullanıcı ve iş birimlerine göre yetkilendirme ile gereksiz sarf malzemesi kullanımını önleme
  Hızlı ve kolay ekleme, çıkarma, etiketleme ve gruplama yetenekleri ile yazıcı ve çok fonksiyonlu cihaz parkı yönetimi
  Kullanıcı yönetimi ve yetkilendirme
  Gider merkezleri oluşturma
  Ayrıntılı raporlar oluşturabilme

   

  gibi temel ihtiyaçları, kolay yönetilebilen merkezi bir ortamdan izlemenizi ve önceden belirlenmiş politikalarla sürekli denetim altında tutmanızı sağlamak üzere günümüzün ihtiyaçlarına uygun olarak geliştirilmiştir.

   

  Çözümler:

  Sağlık Hizmeti
  Sağlık çalışanlarının değerli zamanlarını tıbbi sorunları teşhis etmek ve/veya tedavi etmekle geçirmesi gerekir.

  Azalan bütçeler, mevzuat uyumluluğunun sağlanması, hasta verilerinin korunması, hızlı ve verimli olma, sağlık kuruluşlarının etkili bir baskı yönetimi altyapısı uygulamasına yönelik itici güçlerdir. Tomboprint, sağlık hizmetleri için yukarıdaki etmenleri ele alan etkili bir baskı yönetimi çözümü sunar. Merkezi TomboPrint raporlaması, kuruluşların devlet düzenlemelerine uymasına yardımcı olur.

   

  Eğitim
  Eğitim organizasyonları tipik olarak karmaşıktır; birden fazla kampüse, farklı öğrenci ve eğitimci türlerine sahiptir.

  Verimli ve kontrollü bir yazdırma ortamını yönetmek ve işletmek yalnızca zor değil, aynı zamanda etkili eğitim süreçlerini desteklemek için de önemli bir gerekliliktir. Tomboprint, tüm yazıcıların ve yazdırma işlerinin merkezi olarak kontrol edilmesini ve izlenmesini sağlar. Eğitim kurumlarındaki BT yöneticileri, kimin neyi, nerede yazdırabileceğini gözlemleyebilir ve kontrol edebilir.

   

  Bankacılık ve Finans
  Finansal kuruluşlar aşırı çevikliğe ve rekabet edebilirliğe ihtiyaç duyar.

  Pek çok süreç evrak işlerine dayalı olduğundan, tüm baskı altyapısının merkezi olarak izlenmesi, yönetilmesi ve personele her türlü esnekliğin sağlanması iş dünyasında önemli bir avantaj haline gelebilir. Tomboprint, baskı ortamına merkezi bir izleme ve yönetim katmanı sağlar. Yazıcı arızalarına veya düşük tedarik durumlarına yanıt vermek, müşterileri memnun etmek ve süreçleri hızlandırmak için kritik öneme sahiptir.

   

  Devlet
  Devlet kurumlarının hızlı hareket etmesi ve seçmenlerine hizmet etmesi gerekiyor.

  Devlet kurumlarının çoğu BT yöneticisi, baskı maliyetlerini düşürmenin, baskı ve tarama işlerinin aktif bir denetim kaydını tutmanın peşindedir. Tomboprint, tüm yazdırma ve tarama işleri için sorumluluk sağlar; bir çalışanın veya bir iş biriminin ne kadar yazdırabileceğini kaydeder, sayar ve hatta kontrol eder. Tomboprint’in raporlama özellikleri, yasal raporlama gerekliliklerini destekleyerek devlet kurumlarının kimin neyi nerede yazdırdığını bildirmesine olanak tanır.

   


  Çözümler