Arama Yapın

Aramak istediğiniz kelimeyi boşluğa yazıp arama butonuna basın.

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında Bilgilendirme

E-Data Teknoloji

  • Anasayfa
  • Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında Bilgilendirme

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında Bilgilendirme

12 / Mayıs / 22

TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA

19 Nisan 2022 tarih ve 31814 sayılı Resmi Gazetede Türk Parası Kıymetini Koruma hakkında 32 sayılı karara İlişkin tebliğ (Tebliğ No:2008-32/34)’de değişiklik yapılmasına dair tebliğ (TEBLİĞ NO: 2022-32/66) yayımlanarak aynı gün yürürlüğe girmiştir. “Döviz Cinsinden ve Dövize Endeksli Sözleşmeler” başlıklı 8. maddesinin dokuzuncu fıkrasının sonuna aşağıdaki düzenleme eklenmiştir.

“Türkiye’de yerleşik kişilerin kendi aralarında akdedecekleri; taşıt satış sözleşmeleri dışında kalan menkul satış sözleşmelerinde sözleşme bedelini ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerini döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırmaları mümkündür. Ancak sözleşme konusu ödeme yükümlülüklerinin Türk parası cinsinden yerine getirilmesi ve kabul edilmesi zorunludur.” denilmiştir.

 MENKUL MAL TANIMINA EMTİA (TİCARİ MAL) GİRER Mİ?
Borçlar Kanununa göre menkul / taşınır mallar, Medeni Kanunun tanımladığı taşınmaz mallar dışında kalan ve zilyetliği tasarruf devri ile gerçekleşen mallardır.
Dolayısıyla, taşınmaz mallar dışında kalan tüm mallar (ki buna ticari mallar yani emtia da dahil ) bu düzenleme kapsamındadır.

Yapılan açıklamalara göre;

Fatura düzenleme sistemimizde herhangi bir değişiklik yoktur.
Yurtdışında üretilen yazılım ödemeleri, vadelerinde yabancı para cinsinden yapılabilmektedir.

Yurtdışında üretilen yazılım haricindeki menkul mal ürünlerine ( Bilgisayar, Yazıcı, Tüketim Malzemeleri, Çevre Birimleri, Donanım, vb.) ait faturaların dövizli olarak düzenlenmesinde bir sakınca bulunmamakla birlikte ödeme sırasında o günkü döviz kuruna göre TL ye çevrilerek ödenmesi ile ilgili, 19 Nisan 2022 tarih ve 31814 sayılı Resmi Gazetede Türk Parası Kıymetini Koruma kanunun 32/34/36 Sayılı Kararlarına göre zorunluluk getirilmiştir.

Aynı fatura içinde yer alan yazılım ve yazılım ürünlerinin haricindeki menkul mal ürünlerinin ( Bilgisayar, Yazıcı, Tüketim Malzemeleri, Çevre Birimleri, Donanım, vb.) bulunduğu faturalara ait ödemelerde, Yazılım ürünlerinin tutarı döviz olarak ödenebilir. Ancak ilgili yasaya göre yazılım ürünlerinin haricindeki ürünlerin ödemeleri, ödeme gününde belirlenen döviz kuruna göre TL’ ye çevrilerek ödenmelidir.

Ödemelerinizi mesai saatleri içinde B2B sayfamız üzerinde yayınlanan döviz kurunu kullanarak gerçekleştirebilirsiniz.

TCMB’de saat başı belirlenen döviz kurunun % 1 ve daha üzerinde artması durumunda Finans departmanımızla iletişime geçilmesi önemle rica ederiz.

İyi çalışmalar dileriz.